Sözleşmenin Tarafları:

İşbu Sözleşme;

a) ESATPAŞA MAH. Cadde/Sokak:HACIBEKİR CAD. C BLOK No:44 -48C İç Kapı No:5 adresinde mukim GÜRLER AYAKKABICILIK LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle sözleşme içerisinde "MANIJERO" olarak kısaltılacaktır) ile

b) (Adres) adresinde mukim, (Ad-Soyadı), MANIJERO çevrimiçi uygulamalarına üye olan, üyelik sayfasında kendisi tarafından belirtilecek adreste mukim MANIJERO çevrimiçi uygulamaları kullanıcısı (bundan böyle sözleşme içerisinde "Üye" olarak kısaltılacaktır) arasında mutabakat ile kabul edilmiştir. MANIJERO çevrimiçi uygulamaları olarak belirtilen hususlar dahil aşağıda yer alan düzenlemelerin tamamı çevrimiçi uygulamalar, MANIJERO.com internet sitesi ve çevrimiçi uygulamalar dahil hizmet verilen tüm sanal platformlar için geçerli kabul edilmiş olup, Üye bu hususu işbu sözleşmeyi onaylamakla kabul etmiş sayılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu:

İşbu Sözleşme MANIJERO çevrimiçi uygulamalarından ve belirtilen şartlar ve ücretler mukabilinde MANIJERO tarafından sunulan hizmetlerden, satışa arz edilmiş ürünlerden, üyeye özel ayrıcalıklardan Üye’nin faydalanması, Üye’nin dilediği zamanda bildirimde bulunarak bu verdiği onayı iptal ile sistemden çıkma hakkı her zaman mevcut olmak üzere işbu sözleşmenin onaylanması sureti ile verdiği telefon ve e-posta bilgilerine MANIJERO tarafından ürün ve hizmet tanıtım, kampanya ve sair ticari faaliyetleri hususunda bildirim (SMS, e-posta, sesli arama, doğrudan arama dahil) yapabilmesi hususlarını düzenlemektedir.

3. Sözleşmenin Hükümleri:

3.1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK

MANIJERO çevrimiçi uygulamalarından, https://manijero.co/ web sitesinden veya mobil internet sitesinden veya MANIJERO çevrimiçi uygulamalarından işlem yapan, bülten, kampanya ve tanıtım ve benzerinin gönderilmesini talep eden, üyelik işlemleri gerçekleştiren, alışveriş yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında, sadece MANIJERO bünyesinde kullanılmakta ve MANIJERO tarafından işlenmektedir. MANIJERO, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle kullanmamakta ve 3. kişiler ile paylaşmamaktadır. (Bakınız; Kişisel Verilerin Korunması Politikaları 

Ayrıca, MANIJERO’a ait olan MANIJERO.com web ve mobil sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın internette yaptığı gezintiler ile ilgili bilgi edinilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. MANIJERO.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

MANIJERO, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak Üye tarafından üyelik ve alışveriş aşamaları dahil verilen bilgileri, Üye kişisel verilerini (Aksi Üye tarafından bildirilinceye kadar ve Üye tarafından hiçbir sorumluluk olmaksızın her zaman verilen izinler kısmen yada tamamı ile iptal edilme hakkına sahip olmak üzere) kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuat dairesinde koruyacaktır. MANIJERO’ın kişisel verilerin korunması hususunda sorumluluk ve taahhütlerini, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKALARI’nın bu bağlantıdan okumanızı rica ederiz. 

3.2. İşbu sözleşmede açık bir şekilde taahhüt edilmemiş hiçbir husus, MANIJERO aleyhine varmış gibi yorumlanamaz. Aksi MANIJERO tarafından yazılı olarak belirtilmediği sürece MANIJERO, sitede yer alan ürün ve hizmetler için sitede ilan edilen ücretleri talep etme hakkına sahip olacaktır.

3.3. MANIJERO, MANIJERO çevrimiçi uygulamaları,  MANIJERO.com web sitesi ya da mobil site ya da mobil uygulama adreslerini ya da markasını her zaman ve ayrıca bir gerekçe belirtmesine lüzum olmaksızın değiştirme hakkına sahip olup, bunların değişimi sonrasında üye bilgilerini de yeni internet sitesi, mobil uygulama, mobil siteye taşıma hakkına da sahiptir.

3.4. MANIJERO, MANIJERO çevrimiçi uygulamaları, internet sitesi, mobil site, mobil uygulama vb. yer alan sanal mağazasında satışa arz ettiği ürünler ve teslim bölgesinde mevcut stokları ile sorumlu olup, stok bulunmayan ya da müşterilerin talepleri neticesinde stokları tükenen ürünleri yeniden üretme, farklı teslim bölgelerinden stok aktarma ya da tedarik ile yükümlü olmayacaktır. Sanal mağaza dışındaki mağazalar ile sanal mağazada yer alan ürünler stok ve nitelik bakımından farklılık gösterebileceği gibi, sanal mağazada da stoklar teslim yeri bazında farklılıklar gösterebilir. Sistemsel hata, yoğun üye talepleri ve sair nedenler ile stokta görünen ürünün, stok yetersizliği nedeni ile temin ve Üye’ye gönderiminin gerçekleştirilememesi durumunda Üye, MANIJERO Üye menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğinden ve stoku bulunan ürünü zaten Üye aleyhine bir husus olmaksızın teslim etmekten kaçınmayacağından, stok yetersiz/temin edilmeyen bu ürün ile ilgili olarak kendisine bedel iadesi yapılmasını, ürünün temin edilmesini talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.5. İşbu üyelik sözleşmesi, Üye’ye herhangi bir maddi taahhüt ya da yükümlülük getirmemektedir. Üye ancak MANIJERO çevrimiçi programı (mobil, internet vb.), MANIJERO çevrimiçi programları ve MANIJERO.com web adresinden sipariş edeceği ürün ve hizmetlerin bedelleri ile buna ilişkin sair ücretleri ödemekle yükümlü olacaktır. Üyelik için ayrıca herhangi bir ücret taahhüt ettirilmeyecektir.

3.6. MANIJERO, işbu sözleşmenin imzasından sonra, üyelik sistemini çeşitlendirebilir, farklı taahhütler altında farklı nitelikli üyelikler ihdas edebilir (GOLD üyelik, PLATİNYUM üyelik ya da sair değişik adlar altında), işbu sözleşme tarafı Üye’ye verilmiş haklardan, üyelik özelliklerinden daha geniş nitelikli, daha farklı özellikli, ayrıcalıklar, indirim hakları içeren, ücretli yada sair taahhütlere havi üyelik çeşitleri ihdas edebilir ve 3. kişilere bu haklar Üye’ye ayrıca bir bildirim olmaksızın verilebilir. Bu halde Üye’nin rızası olmaksızın üyeliği ücretli olarak ya da sair taahhütler verilmeksizin değiştirilmeyecek, Üye’ye ekstra bir yükümlülük yüklenmeyecek ancak Üye, ücretli ya da sair taahhütleri vererek mevcut üyeliğini istediği şekilde değiştirebilecektir. Üye, başka niteliklere/talep ettiği özelliklere haiz üyeliğe geçmeden, mevcut üyeliği ile ücretli ya da başkaca nitelik/taahhütlere havi hizmetlerden yararlandırılmasını talep edemeyecektir.

3.7. Üye, dilediği zamanda talebini MANIJERO’a MANIJERO.com internet sitesinde mevcut üyelik sayfası ile ücretsiz şekilde bildirimde bulunarak bu verdiği onayı iptal ile sistemden çıkma hakkı her zaman mevcut olmak üzere; işbu sözleşmenin onaylanması anında verdiği cep telefonu ve sair telefonlar ile e-posta adreslerine MANIJERO tarafından her zaman yasal mevzuat dairesinde ürün ve hizmet tanıtımı, kampanya ve sair ticari faaliyetleri hususunda bildirim (MMS, SMS, E-mail, sesli arama, doğrudan arama dahil) yapabilmesi hususunda açık ve doğrudan onay verdiğini kabul etmiş olup, bu hususta gönderilen bildirimlere, ilişkin olarak MANIJERO’ın izinli ticari işletme olduğunu kabul etmiştir.

Üye, MANIJERO çevrimiçi uygulamaları ve MANIJERO.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, MANIJERO'ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.8. Üye, MANIJERO çevrimiçi uygulamaları ve MANIJERO.com internet sitesine üye olurken kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından MANIJERO’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, MANIJERO’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.9. Üye, MANIJERO çevrimiçi uygulamaları ve MANIJERO.com internet sitesinde mevcut üyelere özel hizmetlerden faydalanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.10. Üye, MANIJERO çevrimiçi uygulamaları ve MANIJERO.com  internet sitesini ve portal hizmetlerini ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri 3. kişilerin kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.11. MANIJERO çevrimiçi uygulamaları ve MANIJERO.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin MANIJERO ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. MANIJERO’ın Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında Üye’nin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır

3.12 Üye’nin MANIJERO.com internet sitesinde beyan ettiği fikir, görüş ve yorumları MANIJERO tarafından kaldırılabilecek ve değiştirebilecektir.   

3.13. MANIJERO, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, MANIJERO çevrimiçi uygulamaları ve MANIJERO.com  internet sitesinin ve portal hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden MANIJERO’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.14. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.15. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, MANIJERO’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, MANIJERO’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.16. MANIJERO’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, MANIJERO’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.17. MANIJERO, MANIJERO çevrimiçi uygulamaları ve MANIJERO.com internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette MANIJERO tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Kullanıcı hiçbir şekilde MANIJERO çevrimiçi uygulamaları ve web sitesi’nde yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. MANIJERO hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya portal hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. MANIJERO MANIJERO çevrimiçi uygulamaları ve web sitesi’nin ve portal hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

3.18. MANIJERO çevrimiçi uygulamaları ve MANIJERO.com  internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin, hizmetlerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun MANIJERO, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

3.19. MANIJERO çevrimiçi uygulamaları ve MANIJERO.com internet sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dokümanlar münhasıran MANIJERO mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dokümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dokümanlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.20. MANIJERO mobil programı ve MANIJERO.com internet sitesinde malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette üye tarafından değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

3.21. MANIJERO tarafından MANIJERO çevrimiçi uygulamaları ve MANIJERO.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.22. MANIJERO kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. MANIJERO, üyenin portal hizmetlerini alırken MANIJERO çevrimiçi uygulamaları ve MANIJERO.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.23. MANIJERO, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a)yasal gereklere uygun hareket etmek veya MANIJERO ya da MANIJERO sitesine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) MANIJERO ve MANIJERO web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.24. MANIJERO, MANIJERO çevrimiçi uygulamaları ve web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye MANIJERO çevrimiçi uygulamaları ve MANIJERO web sitelerine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.25. MANIJERO, sitenin ve programların içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya MANIJERO çevrimiçi uygulamaları ve MANIJERO web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme, ürünleri dilediği zaman kaldırma, satıştan çekme hakkını saklı tutar.

3.26. MANIJERO, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.27. Taraflar, MANIJERO'a ait tüm ticari defter, e-posta, not, elektronik veri, bilgisayar kayıtları ve benzerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193' e uygun şekilde geçerli ve usulüne uygun delil olarak kabul edileceğini ve işbu sözleşmenin aynı zamanda bir delil sözleşmesi olduğunu gayrikabili rücu kabul ve beyan eder.

4. Sözleşmenin Süresi ve Feshi:

İşbu sözleşme Üye tarafından kabul edildiğini beyan ile yürürlüğe girer. MANIJERO sözleşmeyi Üye’ye arz ederek kabul edilmiş sayılmakla birlikte Üye tarafından onaylanmamış sözleşmeler MANIJERO’a karşı kullanılamayacaktır.

İşbu sözleşme, Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya MANIJERO tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. MANIJERO, Üye’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda, üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

MANIJERO 5 (beş) gün önceden Üye’ye bildirim yapmak kaydıyla, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesih hakkını saklı tutmaktadır.

5. Anlaşmazlıkların Çözümü:

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük:

Üye’nin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme Üye’nin üye olması anında verdiği onay ile akdedilmiş ve taraflar için yürürlüğe girmiştir. Üye tarafından elektronik ortamda onay verilmiş olması yeterli olup, ayrıca Üye’nin ıslak imzasına lüzum bulunmamaktadır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz.